پژوهشگران پژوهشگران

ردیف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي زمينه فعاليت اطلاعات پژوهشگر
ردیف
نام
نام خانوادگي
رشته تحصيلي
زمينه فعاليت
اطلاعات پژوهشگر
۱
نام تستي نام خانوادگي تستي نرم افزار جراحي، مطالعات رفتاري، اورتوپدي اطلاعات پژوهشگر
۲
محمد مهدي پور فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق قلب و عروق اطلاعات پژوهشگر
۳
محمدرضا نوراني بيولوژي سلولي و مهندسي بافت مغز و اعصاب، پوست، فارماکولوژي و علوم دارويي، سلول درماني، پزشکي بازساختي، جراحي، علوم حيوانات آزمايشگاهي، اورتوپدي اطلاعات پژوهشگر
۴
معصومه ابتکار ايمونولوژي سيستم ايمني اطلاعات پژوهشگر
۵
مهدي غلامي آناتومي و جنين شناسي مغز و اعصاب، دستگاه گوارش، پوست، فارماکولوژي و علوم دارويي، جراحي، علوم حيوانات آزمايشگاهي، سرطان، مطالعات رفتاري اطلاعات پژوهشگر
۶
مهسا پورموسوي بافت شناسي قلب و عروق، تنفس، دستگاه گوارش، غدد درون ريز، پوست، دستگاه ادراري - تناسلي، فارماکولوژي و علوم دارويي، پاتولوژي، علوم حيوانات آزمايشگاهي اطلاعات پژوهشگر
۷
سارا طالع احمد سلولي مولکولي زيست شناسي، سرطان اطلاعات پژوهشگر
۸
ابوالفضل خيمه بافت شناسي دامپزشکي مغز و اعصاب، قلب و عروق، تنفس، دستگاه گوارش، پوست، دستگاه ادراري - تناسلي، تصويربرداري، جراحي، زيست شناسي، علوم حيوانات آزمايشگاهي، سرطان، مطالعات رفتاري، اورتوپدي اطلاعات پژوهشگر
۹
سارا مليح بيوتکنولوژي پزشکي تصويربرداري، سرطان اطلاعات پژوهشگر
۱۰
غلامرضا مصباح پاتولوژي دامپزشکي ژن درماني، پاتولوژي، علوم حيوانات آزمايشگاهي، سرطان اطلاعات پژوهشگر
۱۱
ريحانه صادقيان علوم اعصاب مغز و اعصاب، غدد درون ريز، فارماکولوژي و علوم دارويي، زيست شناسي، علوم حيوانات آزمايشگاهي، مطالعات رفتاري اطلاعات پژوهشگر
۱۲
بهزاد امانپور قرائي مهندسي پزشکي مغز و اعصاب، تصويربرداري اطلاعات پژوهشگر
۱۳
فرشته اسفندياري زيست شناسي تکوين سلول درماني، زيست شناسي اطلاعات پژوهشگر
۱۴
محمدرضا زرين دست فارماکولوژي مغز و اعصاب اطلاعات پژوهشگر
۱۵
سيد محمد هادي علوي شيلات غدد درون ريز، دستگاه ادراري - تناسلي، زيست شناسي اطلاعات پژوهشگر
۱۶
اشرف معيني زنان ناباروري غدد درون ريز، دستگاه ادراري - تناسلي، سلول درماني اطلاعات پژوهشگر
۱۷
داور اماني سقزچي ايمونولوژي پزشکي دستگاه گوارش، سيستم ايمني، سلول درماني، سرطان اطلاعات پژوهشگر
۱۸
محمدعلي برومند پاتولوژي قلب و عروق، پاتولوژي اطلاعات پژوهشگر
۱۹
هادي فارسياني با کتري شناسي پزشکي سيستم ايمني اطلاعات پژوهشگر
۲۰
آمنه رضايوف نوروفيزيولوژي مغز و اعصاب، فارماکولوژي و علوم دارويي، جراحي، زيست شناسي، علوم حيوانات آزمايشگاهي، مطالعات رفتاري اطلاعات پژوهشگر