شرکت‌ها شرکت‌ها

ردیف نام حوزه فعاليت تلفن اطلاعات شرکت
ردیف
نام
حوزه فعاليت
تلفن
اطلاعات شرکت
۱
بهداشت مواد غذايي نوين کارون پاتولوژي، زيست شناسي 06133742747 اطلاعات شرکت
۲
شرکت درمان گستر رناپ 02188997049 اطلاعات شرکت
۳
شرکت روماک تجهيز 02166902009 اطلاعات شرکت
۴
شرکت فني مهندسي کيمياي کهرباي مبين(بيونيک مبين) 02166396570 اطلاعات شرکت
۵
فن آوري تصويربرداري بهين نگاره تصويربرداري 02166580873 اطلاعات شرکت
۶
ليوژن فارمد فارماکولوژي و علوم دارويي، سلول درماني، پزشکي بازساختي، زيست شناسي، علوم حيوانات آزمايشگاهي، ساير 02188996828 اطلاعات شرکت
۷
مدزيست اکسير مغز و اعصاب، تنفس، اورتوپدي، پوست، فارماکولوژي و علوم دارويي، سلول درماني، پزشکي بازساختي، جراحي 02188622361 اطلاعات شرکت