AMNLogo
تاریخ انتشار :

برگزاری نشست هم اندیشی با محوریت موضوعی مرکز تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، نشست هم اندیشی در خصوص مرکز تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی استان کرمان با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر رشیدی نژاد ریئس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و جمعی از مسئولین دانشگاه های مذکور در محل دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، نشست هم اندیشی در خصوص مرکز تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی استان کرمان با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر رشیدی نژاد ریئس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و جمعی از مسئولین دانشگاه های مذکور در محل دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر رشیدی نژاد هدف از برگزاری این نشست را تعیین خط مشی در خصوص پروژه مرکز تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی استان کرمان برشمرد و سپس با اعضای حاضر در نشست به بررسی نقاط قوت و ضعف راه اندازی این پروژه در  استان پرداخت.

در ادامه دکتر شیبانی رئیس شرکت زیست پژوهش محور به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تکمیل این مرکز پرداخت و افزود: از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه پیشبرد 85 درصدی عملیات اجرایی پروژه اتاق تمیز این مرکز و خریداری تجهیزات آزمایشگاهی آن است. وی ابراز امیداوری نمود که اتاق تمیز مذکور اواخر فروردین ماه سال 98 به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه دکتر حمیدیه ضمن تاکید بر اهمیت راهبردی راه اندازی این پروژه، خواستار همکاری های بیشتر دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین شرکت سهامدار این پروژه جهت تسریع در پیشبرد اهداف شد و همچنین به ارایه راه کارهایی جهت مرتفع نمودن چالش های موجود در مسیر نیل به اهداف مزرعه حیوانات پرداخت.

70122
32

 
 
 
 
متن پیام:
این فیلد اجباریست!