AMNLogo
تاریخ انتشار :

تمایز مستقیم سلول های بنیادی عصبی از سلول های بافت چربی

سلول های بنیادی عصبی به عنوان جمعیت سلولی خودنوزایی کننده و با توانایی تمایز به انواع متعدد بافت های سیستم عصبی مرکزی شناخته می شوند. 

سلول های بنیادی عصبی به عنوان جمعیت سلولی خودنوزایی کننده و با توانایی تمایز به انواع متعدد بافت های سیستم عصبی مرکزی شناخته می شوند. این سلول ها می توانند به نورون های حرکتی، آستروسیت ها و اولیگودندروسیت ها تمایز یابند. نشان داده شده است که این دسته از سلول های بنیادی درمان به طور امیدوار کننده موثری برای بیماری های مخرب عصبی و آسیب عصبی هستند. اغلب مطالعات درمانی با سلول های بنیادی عصبی در مدل های جانوری از سلول های بنیادی عصبی مشتق از مغز جنینی مشتق می شوند. این رویکرد برای کاربرد درمانی در انسان دارای بحث های اخلاقی و در دسترس بودن هستند.
برخی بافت های بالغ مانند بافت چربی و مغز استخوان دارای طیف وسیعی از جمعیت های سلول های بنیادی هستند و برخی از آن ها شبیه سلول های بنیادی جنینی بوده و دارای بسیاری از ویژگی های پرتوانی هستند. از بین این جمعیت های سلول های بنیادی، برخی از آن ها قادرند به فاکتورهای رشد عصبی پاسخ دهند و می توانند در شرایط آزمایشگاهی تکثیر شوند و آنالوگ های نوروسفیر را برای سلول های بدست آمده از بافت مغز جنینی ایجاد کنند.
 در این مطالعه محققان روشی را برای جمع آوری و کشت سلول ها از بافت چربی به طور مستقیم توصیف می کنیم که نیاز به گذشتن از مراحل بینابینی مانند سلول های بنیادی مزانشیمی را ندارد و منجر به ایجاد جمعیتی از سلول های بنیادی عصبی می شود که قادرند در شرایط آزمایشگاهی تکثیر شده و به سلول های عصبی دارای عملکرد تبدیل شوند. این سلول های بنیادی عصبی مشتق از بافت چربی، فنوتیپی مشابه با آن هایی که به طور مستقیم از مغز جنینی مشتق می شوند را نشان می دهند. زمانی که آن ها به نورون ها تمایز می یابند، سلول های مشتق از بافت چربی فعالیت تحریکی خود بخودی با مشخصه های شبکه ای مشابه با کشت های عصبی دارا هستند.
 
 Reference:https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/scd.2017.0195?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=scd

 

60104
106

 
 
 
 
متن پیام:
این فیلد اجباریست!