AMNLogo
تاریخ انتشار :

پروتئینی حیاتی برای تکوین مغز

محققان دانشگاهKumamoto  ژاپن توانستند مکانیزم عصبی جدیدی را شناسایی کنند که عامل رشد و تکوین مغز است.اینمحققان از طریق ردگیری پروتئین ها در بدن موجودات زنده، پروتئین جدیدی موسوم بهMatrin-3را شناسایی کردند که سرنوشت سلول های بنیادی عصبی را مشخص می کند.

محققان دانشگاه Kumamoto  ژاپن توانستند مکانیزم عصبی جدیدی را شناسایی کنند که عامل رشد و تکوین مغز است. این محققان از طریق ردگیری پروتئین ها در بدن موجودات زنده، پروتئین جدیدی موسوم به Matrin-3 را شناسایی کردند که سرنوشت سلول های بنیادی عصبی را مشخص می کند. بر اساس این تحقیقات، کمبود پروتئین Matrin-3 موجب اختلال در تبدیل سلول های بنیادی به سلول های عصبی و در نتیجه تخریب ساختار لایه ای مغز می شود. کاملا واضح است که وجود این پروتئین برای حفظ سلول های بنیادی موردنیاز برای رشد مغز نقش بسیار مهمی دارد. سلول های بنیادی عصبی پستانداران در دوره جنینی به سلول های عصبی بالغ مانند نورون ها و آستروسیت ها تبدیل شده و مغز را می سازند.

این سلول ها توسط ترکیبی از ژن ها، فاکتورهای و مسیرهای چندگانه انتقال سیگنال، هدایت می شوند. اما تاکنون در مورد مکانیزم های مولکولی موثر بر سرنوشت این سلول ها اطلاعات چندانی به دست نیامده است. درک چگونگی حفظ سلول های بنیادی در حالت نابالغ یا نحوه تشخیص نوع سلول های بالغی که قرار است این سلول های بنیادی به آن ها تبدیل شوند، دارای اهمیت بسیاری است. در این تحقیقات مشخص شد بخشی از دنباله اسید آمینه پروتئین Matrin-3 وظیفه حفظ سلول های بنیادی عصبی را در حالت نابالغ بر عهده دارد.

 

Reference:http://science.sciencemag.org/content/362/6410/86

60101
39

 
 
 
 
متن پیام:
این فیلد اجباریست!