IRlogo
AMNLogo
تاریخ انتشار :
دکتر مشیری در پنجمین نشست کارگروه شبکه حیوانات آزمایشگاهی

هدف از راه اندازی شبکه مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی جذب شرکت های نوپا، ارتباط بهتر مراکز و تقویت متقابل بین مراکز است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی پنجمین نشست کارگروه شبکه حیوانات آزمایشگاهی با حضور دکتر شعاع حسنی مدیر فناوری و تجاری سازی ستاد و جمعی از اعضای این کارگروه به سرپرستی دکتر مشیری در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1396 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی پنجمین نشست کارگروه شبکه حیوانات آزمایشگاهی با حضور دکتر شعاع حسنی مدیر فناوری و تجاری سازی ستاد و جمعی از اعضای این کارگروه به سرپرستی دکتر مشیری در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1396 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا دکتر شعاع حسنی به ارائه گزارشی در مورد برگزاری دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در 22 الی 24 تیرماه سال جاری پرداخت و گفت: برگزاری کارگاه های مختلف مرتبط با این حوزه یکی از بخش های مهم جشنواره است. تعداد 17 کارگاه با عناوین مختلف پیش بینی شده که روش های استفاده از فراورده های پلاکتی، کارگاه میکروفلوئیدیک و تولید فراورده های سلولی با اصول GMP برای کاربرد بالینی از آن جمله می باشد. یکی دیگر از بخش های جشنواره, فن بازار است که شرکت های دانش بنیان می توانند محصولات مرتبط با این حوزه را جهت معرفی و آشنایی مراکز مختلف ارائه دهند. وی افزود: در بخش فن بازار ایده های تولیدی و انواع محصولات این حوزه ارائه خواهند شد و مورد حمایت جهت تجاری سازی قرار خواهند گرفت . همچنین توسعه روش های هدفمند سازی سلول ها، ساخت کیت های HLA  و کیسه های آفرزیس به عنوان چالش های فناوری موجود در این حوزه مورد به رقابت گذاشته خواهد شد بیش از 60 شرکت داخلی در این زمینه فعالیت دارند که فرصت خوبی برای ارائه محصولات خود در این جشنواره خواهد داشت.

در ادامه دکتر منزوی با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه کشور در حوزه علوم و فناوری های سلول های بنیادی به ارائه توضیحاتی از وضعیت کشور در مورد تعداد مقالات به چاپ رسیده در این زمینه پرداخت. وی همچنین فعالیت های صورت پذیرفته در خصوص شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی را توضیح داد و گفت: تا بحال تعداد 33 مرکز آزمایشگاهی نیز جهت ارائه خدمات مرتبط با این حوزه وارد این سامانه شدند.

دکتر مشیری نیز توضیحاتی در مورد راه اندازی شبکه مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی در ستاد پرداخت و هدف از آن را جذب شرکت های نوپا، ارتباط بهتر مراکز و تقویت متقابل بین مراکز عنوان نمود و افزود: امیدواریم بتوان با همکاری مراکز خصوصی و شرکت های دانش بنیان آزمایشگاه های شبکه حیوانی را تجهیز نموده و خدمات را در کشور گسترش داد تا منجر به تولید ثروت در این حیطه شود.

وی در ادامه خواستار ثبت نام همه مراکز در این شبکه شد و افزود: ورود بخش خصوصی به این حوزه می تواند بسیار موثر بوده و می توان با ایجاد مراکز بیشتر در کشور فضای این حوزه را پیش از بیش گسترش داد.

23
84
 
 
 
 
متن پیام:
این فیلد اجباریست!