AMNLogo
تاریخ انتشار :

فتواهای مراجع عظام در مورد آزمایش های حیوانی

به نقل از مؤسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات، استفتاء از مقام معظم رهبری و چهار مرجع تقلید دیگر درخصوص انجام آزمایش بر روی حیوانات با وجود روش های

جایگزین آموزشی و تحقیقاتی، به شرح زیر است:

فتوای مقام معظم رهبری در مورد آزمایش روی حیوانات:

«به طور کلی آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اگر راه دیگری به عنوان جایگزین وجود دارد باید از آن راه استفاده کرد.»

 

 

به نقل از مؤسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات، استفتاء از مقام معظم رهبری و چهار مرجع تقلید دیگر درخصوص انجام آزمایش بر روی حیوانات با وجود روش های جایگزین آموزشی و تحقیقاتی، به شرح زیر است:

فتوای مقام معظم رهبری در مورد آزمایش روی حیوانات:

«به طور کلی آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اگر راه دیگری به عنوان جایگزین وجود دارد باید از آن راه استفاده کرد.»

 

 

نظر حضرت آیت الله العظمی جناتی در مورد آزمایش روی حیوانات:

«باید از اذیت و آزار حیوانات بطور مطلق پرهیز گردد و در مورد مذکور برای حل مشکل از روش های مناسب تر و کارآمدتری استفاده گردد و از کشتن حیوانات جدا خودداری شود مگر در موارد نادر که به تشخیص متخصصان آگاه و خبره ضرورت اقتضاء کند.»

فتوای حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در مورد آزمایش روی حیوانات :

«چنانجه با ملاحظه راه های جایگزین و امکان و سهولت استفاده از آنها و نیز میزان نتیجه بخشی آن روش ها، مصلحت اهمی خلاف روش های جایگزین وجود نداشته باشد، ایذاء حیوانات و نیز کشتن آنها و ……..جایز نخواهد بود.»

  


فتوای حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری در مورد آزمایش روی حیوانات :
«اگر برای پیشرفت و تکامل علم هیچ راه و روشی وجود نداشته باشد جز آزمایش بر روی حیوانات، مانعی ندارد ، در غیر این صورت جایز نیست.»

 

فتوای حضرت آیت الله العظمی حسین مظاهری در مورد آزمایش روی حیوانات:

«تا ضرورتی در کار نباشد، کشتن و آزار حیوانات جایز نیست.»


 منبع خبر: وبسایت مؤسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات

 

10029
87

 
 
 
 
متن پیام:
این فیلد اجباریست!