کارشناسان ستاد :

جناب آقای مهندس صادقی مسئول دفتر:83532371

سرکار خانم احدی کارشناس طرح های پژوهشی و فناوری: 83532373

سرکار خانم شفیعی کارشناس طرح های زیرساختی،المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و جایزه ملی: 83532368

سرکار خانم مهندس صادقی کارشناس روابط عمومی و کمیته دانشجویی و دانش آموزی: 83532372

جناب آقای امینی کارشناس امور کارگروه ها: 83532367


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس دبیرخانه: میدان ونک _ خ ملاصدرا _ خ شیخ بهایی شمالی _ کوچه لادن _ پلاک 20 _ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پست الکترونیک ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی: stemcell@isti.ir

پست الکترونیک روابط عمومی و امور بین الملل: pr@stemcell.isti.ir

فکس: 83532375-021