کارشناسان ستاد :

جناب آقای مهندس صادقی مسئول دفتر:83532371

سرکار خانم احدی کارشناس المپیادها،کمیته های دانش آموزی، دانشجویی و جایزه ملی: 83532373

سرکار خانم شفیعی کارشناس وب سایت: 83532368

سرکار خانم موسوی نژاد کارشناس طرح های فناوری، طرح های زیرساختی و شوراهای استانی و سلول های بنیادی: 83532471

سرکار خانم مهندس صادقی مسئول طرح های پژوهشی: 83532372

جناب آقای امینی کارشناس امور کارگروه ها: 83532367

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس دبیرخانه: میدان ونک _ خ ملاصدرا _ خ شیخ بهایی شمالی _ کوچه لادن _ پلاک 20 _ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پست الکترونیک ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی: stemcell@isti.ir

پست الکترونیک روابط عمومی و امور بین الملل: pr@stemcell.isti.ir

فکس: 83532375-021