AMNLogo

ماموریت ها:

1. بسترسازی برای توسعه تحقیقات پیش بالینی

2. بستر سازی برای توسعه فن آوری و تجارت سازی خدمات و محصولات حوزه علوم حیوانات آزمایشگاهی

3. بر عهده گرفتن نقش مرجعیتی در کشور در حوزه علوم حیوانات آزمایشگاهی

4. فراهم نمودن بستر استانداردسازی مطالعات پیش بالینی حیوانی

5. اعتبار بخشی بین المللی به آزمون های پیش بالینی حیوانی انجام گرفته در ایران

 

اهداف:

1. رصد توانمندی ها و نیازهای کشور در حوزه علوم حیوانات آزمایشگاهی

2. اتصال مراکز دانشگاهی، انجمن ها، سمن ها، پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه علوم حیوانات آزمایشگاهی و معرفی آنها به جامعه علمی کشور

3. بسترسازی برای ارایه تسهیلات برای راه اندازی برنامه های پایش ژنتیکی و پایش سلامت حیوانات آزمایشگاهی

4. اعتباربخشی به مراکز فعال در حوزه علوم حیوانات آزمایشگاهی

5. حمایت از برگزاری دوره های آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی در مراکز مورد تایید و اعطای گواهی به شرکت کنندگان

6. تدوین و ابلاغ راهنمای اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

7. حمایت از تدوین دستورالعمل های GLP در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و ابلاغ آن از طریق سازمان غذا و دارو

8. اقدام برای اعتباربخشی بین المللی به آزمون های حیوانی انجام گرفته در ایران از طریق عضویت در OECD

9. زمینه سازی برای همکاری های بین المللی بین شخصیت های حقوقی فعال در زمینه علوم حیوانات آزمایشگاهی در داخل کشور با نهادهای بین المللی نظیر ICLAS، IACLM، OIE و FELASA